Ψυχοθεραπεία σε οργανικές νόσους
Γράφει: Δημήτρης Σεφεριάδης   

Γιατί είναι χρήσιμη η ψυχοθεραπεία όταν υπάρχουν οργανικά προβλήματα

Τα τελευταία χρόνια, μετά από πολυετείς έρευνες, οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ψυχή και σώμα λειτουργούν συνθετικά, είναι αλληλοεξαρτώμενα και συναλλασσόμενα. Διαχωρίζονται μόνο τεχνητά για λόγους μελέτης και ανάλυσης.
Πολλά οργανικά συμπτώματα, είναι αποτέλεσμα έντονων ψυχικών διεργασιών.
Και αντίθετα ,υπάρχουν οργανικές νόσοι, που δημιουργούν ψυχικές καταστάσεις, ως συνοδές-δευτερογενείς.
Πάνω δε από το 10% των περιπτώσεων που επισκέπτονται γενικές κλινικές, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, αφορούν κατάθλιψη, κρίση πανικού, υστερία, φοβία, υποχονδρία και αγχώδεις διαταραχές.
Σε περιπτώσεις οργανικών νόσων παρατηρείται πολύ συχνά ψυχική παλινδρόμηση, που έχει σαν αποτέλεσμα, ασθένειες η συμπτώματα, όπως η καταθλιπτική διάθεση, η νεύρωση, η διάσχιση, το άγχος και ο φόβος πού σχετίζονται με το χαρακτήρα του νοσούντα αλλά και με τις ιδιαιτερότητες τής κάθε οργανικής νόσου (π.χ. Χρόνια, οξεία, με έκπτωση της λειτουργικότητας ή όχι, με αυξημένη θνησιμότητα κ.α.).
Η αποκατάσταση ενός οργανικού προβλήματος, εξαρτάται από τη σωστή και έγκαιρη διάγνωση, το θεραπευτικό σχήμα, την προϋπάρχουσα οργανική και ψυχική κατάσταση και από τα στοιχεία της προσωπικότητας του κάθε ασθενή. Ο ψυχολογικός παράγοντας παίζει, κλινικά, σημαντικό ρόλο στην πορεία και την έκβαση μιας σωματικής κατάστασης. Σε αυτό τον τομέα έρχεται να συμβάλλει η ψυχοθεραπεία.
Η χρήση αντικαταθλιπτικών, ηρεμιστικών, αγχολυτικών φαρμάκων πολλές φορές είναι απαραίτητη. Η ψυχοθεραπεία είναι όμως αυτή που εξελλίσει την προσωπικότητα, αποκαθιστά το ψυχικό πρόβλημα η το σύμπτωμα και αλλάζει τον τρόπο αντιμετώπισης, , μιας οργανικής νόσου, από το άτομο.Με αυτό τον τρόπο ο ασθενής, μπορεί να μπει σε ένα πρόγραμμα εξετάσεων και όταν εμφανιστεί ένα σοβαρό οργανικό πρόβλημα η μια υποτροπή, να έχει τη δυνατότητα πλήρους και ουσιαστικής αντιμετώπισης.
Επίσης, η ψυχοθεραπεία με την ανάταξη της παλινδρόμησης, βοηθάει στην δημιουργία καλύτερου κλίματος συνεργασίας και στην βελτίωση της αυτοεκτίμησης και της διάθεσης. Αυτή η πορεία, φέρνει ικανοποίηση στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και κυρίως στους ίδιους τους πελάτες.
Σημαντική είναι η βοήθεια πού προσφέρεται στους συγγενείς του αρρώστου και τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαδικασία της αποθεραπείας.

Υπάρχουν τρία βασικά είδη ψυχοθεραπείας. Η υποστηρικτική- συμβουλευτική, η θεραπεία αποκατάστασης ενός ψυχικού συμπτώματος η μιας ψυχικής ασθένειας και η ψυχοθεραπεία που αφορά την αλλαγή του χαρακτήρα, ώστε το άτομο να λειτουργεί προς το συμφέρον του και όχι αυτοκαταστροφικά.
π.χ. δυσπροσαρμοστικές για την υγεία συμπεριφορές(υπερβολική λήψη τροφής, κάπνισμα, μη ασφαλές σεξ, έλλειψη άσκησης).

Πότε χρειάζεται η ψυχοθεραπεία

· Αμέσως μετά από μια βαριά διάγνωση
· Πριν το χειρουργείο
· Στην αποκατάσταση
· Στην παρότρυνση της συνέχειας της θεραπείας της πρωτοπαθούς οργανικής νόσου
· Σε ασθενείς που αρνούνται τη διάγνωση και δεν είναι διατεθειμένοι να ακολουθήσουν το θεραπευτικό σχήμα
· Σε χρόνιες νόσους ( ογκολογικά περιστατικά, ενδοκρινολογικά, καρδιολογικά, αναπνευστικά κ.α.)
· Στους συγγενείς και γενικότερα στο περιβάλλον του αρρώστου