Προβλήματα σχέσεων
Γράφει: Δημήτρης Σεφεριάδης   

Τα προβλήματα σχέσεων συνδέονται κλινικά ή με σημαντική έκπτωση της λειτουργικότητας ή με συμπτώματα ανάμεσα σε ένα ή περισσότερα μέλη μιας ομάδας.

Τα προβλήματα των σχέσεων μπορεί να επιδεινώνουν ή να επιπλέκουν την αντιμετώπιση μιας ψυχιατρικής διαταραχής ή μιας γενικής ιατρικής κατάστασης. Μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας ψυχιατρικής διαταραχής ή μιας γενικής ιατρικής κατάστασης ή και να εμφανίζονται σε απουσία άλλων καταστάσεων.

Πρόβλημα σχέσης σχετιζόμενο με ψυχική διαταραχή ή γενική ιατρική κατάσταση: Τύπος διαταραγμένης διαντίδρασης που συνδέεται με μια ψυχική διαταραχή ή μια γενική ιατρική κατάσταση σε ένα μέλος της οικογένειας.

Πρόβλημα σχέσης γονιού – παιδιού: Τύπος διαντίδρασης ανάμεσα σε ένα γονιό και ένα παιδί (π.χ. διαταραγμένη επικοινωνία, υπερπροστασία, ελλιπής έλεγχος της διαγωγής) που συνδέεται με κλινικά σημαντική έκπτωση της λειτουργικότητας ενός ατόμου ή της οικογένειας ή με την ανάπτυξη κλινικά σημαντικών συμπτωμάτων στον γονιό ή στο παιδί.

Πρόβλημα σχέσης με σύντροφο: Τύπος διαντίδρασης ανάμεσα στους συζύγους ή στους συντρόφους που χαρακτηρίζεται από αρνητική επικοινωνία (π.χ. αρνητική κριτική), διαταραγμένη επικοινωνία (π.χ. μη ρεαλιστικές προσδοκίες) ή έλλειψη επικοινωνίας (π.χ. απόσυρση), που συνδέεται με κλινικά σημαντική έκπτωση της λειτουργικότητας ενός ατόμου ή της οικογένειας ή ανάπτυξη συμπτωμάτων στον ένα ή και στους δύο συντρόφους.

Πρόβλημα σχέσης με αδελφό: Τύπος διαντίδρασης ανάμεσα σε αδέλφια, που συνδέεται με κλινικά σημαντική έκπτωση της λειτουργικότητας ενός ατόμου ή της οικογένειας ή την ανάπτυξη συμπτωμάτων σε ένα ή σε περισσότερα από τα αδέλφια.

Πρόβλημα σχέσης μη προσδιοριζόμενο αλλιώς: Προβλήματα σχέσεων που δεν κατατάσσονται σε κανένα από τα συγκεκριμένα προβλήματα που αναφέρονται παραπάνω (π.χ. δυσκολίες με συνεργάτες).

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας