Επικοινωνία
Γράφει: Δημήτρης Σεφεριάδης   
Σεφεριάδης Δημήτρης

Γραφείο: Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 209, T.K. 11523 ΑΘΗΝΑ

τηλ: 2106462030

κιν: 6973537970

email: seferiadis.dimitris@yahoo.gr